Konto do wpłat przelewem bankowym:

Salon Odzieżowy Urszula
Urszula Kowalczyk
ul. Piłsudskiego 2/3
11-100 Lidzbark Warmiński

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Nr konta:  53 2030 0045 1110 0000 0190 8790

W tytule prosimy podać nazwę producenta i KOD produktu np. Salko 11S


Kontakt telefoniczny w godzinach od 10:00 do 18:00 ( w dni robocze ) pod numerem telefonu 602257045.
Salon Odzieżowy Urszula Urszula Kowalczyk ul. piłsudskiego 2/3, 11-100 Lidzbark warmiński jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr REGON: 510418160


I. (Postanowienia ogólne)

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego zajmującego się sprzedażą detaliczną odzieży.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.salonurszula.pl który prowadzony jest przez Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 2/3. Regon 510418160, NIP 739-157-30-62. Adres korespondencyjny sklepu : Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 2/3

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)


II. (Użyte w Regulaminie Pojęcia )

„Sklep” - serwis internetowy prowadzony przez Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk pod adresem www.salonurszula.pl zajmujący się sprzedażą odzieży.

„Klient ” -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

„Regulamin” - oznacza niniejszy regulamin.

„Umowa sprzedaży ” - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Salonem Odzieżowym Urszula a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ” - ustawa z dnia 18 Lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nar 144, poz. 1204 ze zm.)


III. (Zasady korzystania ze Sklepu internetowego)

Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet poprzez serwis www.salonurszula.pl

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

Faktura VAT jest wystawiana na żądanie użytkownika, po uzyskaniu niezbędnych do jej wystawienia danych złożonych  przy składaniu zamówienia.

Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu . Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnodostępnym Regulaminem, znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, poprzez „ kliknięcie ”  linku „ Regulamin ” umieszczonego na stronie sklepu.

Podczas dokonywania zakupów w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i akceptuje go w wersji obowiązującej na dzień dokonania zamówienia.

Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Prezentowane zdjęcia produktów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

Sprzedawca prowadzący Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia i wysyłki towaru w przypadku podejrzeń, iż dane zawarte w formularzu zamówienia są fikcyjne.


IV (Dostępność zamówionych towarów

Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie internetowym URSZULA są produktami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam produkt przez wielu Klientów, może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny.

W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia .

Informacje o Produktach podane na stronach internetowych sklepu, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka zamówień.

W karcie produktu (stronie z konkretnym produktem) udostępniona jest tabela rozmiarów.

Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka, w takiej sytuacji należy zapytać o dostępność rozmiaru pod nr. telefonu 602257045


V. (Zamówienia/ Dostawa/ Polityka cenowa)

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.salonurszula.pl

Składając zamówienie i wypełniając formularz, kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: Imię i nazwisko, adres do dostawy, adres zamieszkania, wybranego rodzaju dostawy i płatności, ewentualne dane do faktury, telefon użytkownika i adres e-mail, a także nazwę i KOD Produktu, jego rozmiar, kolor oraz ilość zamawianych sztuk.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnych danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Ceny w tak przesłanej akceptacji oferty zakupu złożonej przez klienta są wiążące.

Ceny Towarów obowiązujące w sklepie internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem internetu na stronie internetowej www.salonurszula.pl . W przypadku dokonania zakupów w sklepie stacjonarnym w Salonie Odzieżowym Urszula obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w sklepie.

W przypadku uzyskania potwierdzenia zamówienia, Sklep przewiduje następujące formy płatności za produkt:


a) płatność przelewem na wskazane konto

b) płatność przy odbiorze ( za pobraniem )


Opłaty za zamówienie :

-  Do cen towarów doliczony jest koszt przesyłki

POCZTA POLSKA Kurier 48 :

a) Przesyłka wysłana Pocztą Polską Kurier 48 - przelewem - koszt przesyłki wynosi 12,00 zł. (brutto)

b) Przesyłka wysłana Pocztą Polską  Kurier 48 - za pobraniem - koszt przesyłki wynosi 14,00 zł. (brutto)


InPost :

a) Przesyłka InPost - przelewem - koszt przesyłki wynosi 11,00 zł. (brutto)

b) Przesyłka InPost - za pobraniem - koszt przesyłki wynosi 12,00 zł. (brutto)

- Cena podana na stronie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną wiążącą klienta.

- Ceny towarów podane są w złotych Polskich i zawierają podatek VAT.

W przypadku nieodebrania przesyłki, zamówienie zostaje anulowane.

Informujemy, że sklep internetowy Salon Odzieżowy URSZULA może wystąpić o zwrot kosztów wysłania  nieodebranej przesyłki.

Informujemy, że przy wyborze płatności przelewem bankowym, czas oczekiwania na przelew wynosi 3 dni robocze. W przypadku nieopłacenia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie uznane za nie ważne i anulowane.

Informujemy, że sklep internetowy Salon odzieżowy Urszula może zablokować lub usunąć konto klienta w przypadku podejrzeń, że składanie zamówień przez internet ma na celu wyłącznie utrudnianie pracy sklepu.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Tytuł wykonanego przelewu musi zawierać numer zamówienia.

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności za zamówiony produkt ( wyjątek stanowi płatność przy odbiorze przesyłki).

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane po godz. 16 oraz w soboty, niedziele oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

Każdorazowa zmiana zamówienia może być dokonana:

- do godziny 12:00 tego samego dnia, w którym zostało złożone Zamówienie, o ile Zamówienie zostało złożone przed godziną 12:00
- do godziny 12:00 następnego dnia po złożeniu Zamówienia o ile to Zamówienie zostało złożone po godzinie 12:00 dnia poprzedzającego.
- zmiany należy dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer  602257045
- zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie oraz  zmian w adresie dostawy.


Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, nie zależnie od wprowadzonych przez Sklep zamian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym , wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu , bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Zamówione produkty możesz odebrać osobiście w naszym sklepie stacjonarnym. Przy odbiorze osobistym klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem zamówienia. Aby mieć pewność, że Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji i oczekuje na odbiór, sprawdź stan zamówienia lub skontaktuj się z pracownikiem sklepu.

VI. (Odstąpienia od umowy, zwroty)

Salon Odzieżowy Urszula Urszula Kowalczyk 11-100 Lidzbark warmiński, ul. Piłsudskiego 2/3, doręcza wraz z zamówionym towarem wzór formularza wymiany/zwrotu/odstapienia oraz wzór zgłoszenia reklamacji towaru.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta „(„Dz. U. 2014, poz. 827, art. 27), Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając stosowne pisemne  oświadczenie  w terminie 14 dni od dnia otrzymania  towaru i wysyłając je na adres: Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 2/3.
W celu skorzystania z uprawnień ( podstawa prawna: art.30 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014, poz. 827. ) Konsument zobowiązany jest wypełnić i przesłać, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawarte w formularzu wymiany / zwrotu, doręczonym do zamówienia na adres: Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 2 .

Termin 14 – to dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, towar należy niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, dostarczyć do sprzedawcy. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany przez klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu ( np. paragon, faktura , potwierdzenie przelewu).

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot  następuje niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od momentu otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.

Formularz wymiany/zwrotu powinien zawierać w przypadku zwrotu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, rodzaj zwracanego towaru ( np. sukienka ), KOD Towaru (produktu np. 24S) rozmiar towaru(np. 42), numer zamówienia, kwotę do zwrotu oraz numer konta Bankowego. W przypadku wymiany dodatkowo nazwę towaru nowo zamawianego oraz KOD Towaru(produktu) podanego na stronie internetowej.
Formularz wymiany/zwrotu jest dostarczany razem z zamówionym towarem

Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.

VII. ( Prawa autorskie )

Prawa autorskie do  zdjęć prezentowanych produktów   należą do firmy Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 2/3

VIII. (Reklamacje)

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze powinien niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi (zasadne jest spisanie reklamacji z kurierem) oraz skontaktować się z firmą kurierską lub pocztą, może również  poinformować o uszkodzeniu przesyłki telefonicznie na nr tel. 602257045.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: salonurszula@wp.pl. lub listownie na adres sklepu internetowego: Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 2/3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym: imię, nazwisko, adres klienta, adres do korespondencji, oznaczenie towaru reklamowanego, opis niezgodności towaru z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań przez www.salonurszula.pl można odesłać do sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres: Salon Odzieżowy URSZULA Urszula Kowalczyk 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 2.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego,  www.salonurszula.pl zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na wskazane przez Klienta konto bankowe lub wskazany przez niego adres (przekaz pocztowy).

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. faktura, paragon lub potwierdzenie przelewu itp.).

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów) nie mogą być podstawą reklamacji.

IX. (Prywatność i poufność)

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Salon Odzieżowy Urszula. Urszula Kowalczyk. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urszula Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salon Urszula Urszula Kowalczyk  11-100 Lidzbark warmiński ul. Piłsudskiego 2/3, NIP 739-157-30-62, REGON 510-418-160

2. Pana/Pani dane odobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową kupna-sprzedaży. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest wysyłka zakupionych produktów

3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym jak i ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usług świadczonych na Pana/Pani rzecz. Sprzedaż, wysyłka zakupionego produktu wymaga podania danych osobowych. Dodatkowo przy dokumentowaniu sprzedaży na Pana/Pani rzeczy fakturą Vat, administrator zobowiązany jest uzyskać Pana/Pani dane niezbędne do wystawienia faktury Vat. Brak podania danych osobowych uniiemożliwia zawarcie umowy, a tym samym uniemożliwia świadczenie usługi sprzedaży oraz wysyłki zakupionego produktu.

4. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma pan/Pani również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeśli zachodzą ku temu podstawy przwne i faktyczne.

5. Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług objętych umową, jak równeż będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Pana/Panią swoich danych osobowych

6. Sklep salonurszula.pl informuje, że Pan/Pani dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

- firmom księgowym współpracującym z Administratorem

- prawnikom współpracującym z Administratorem

- firmom informatycznym współpracującym z Administratorem

- firmom kurierskim. Poczcie Polskiej i Inpost

7. Salon Odzieżowy Urszula Urszula Kowalczyk informuje, że Pana/Pani dane osobowe będą ujawnione i przekazane firmie Poczta Polska celem realizacji zamówienia zodnie z umową nr. ID 271466/0 zawartą pomiędzy Urszulą Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Salon Odzieżowy Urszula Urszula Kowalczyk ul. Piłsudskiego 2/3, 11-100 Lidzbark Warmiński NIP 739-157-30-62, REGON 510-418-160, a Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP 525-000-73-13, REGON 010-684-960 oraz firmie InPost zgodnie z umową od 21.01.2021 zawartą pomiędzy InPost Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków , numer NIP 6793108059, NUMER REGON 360781085 a Urszulą Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Salon Odzieżowy Urszula Urszula kowalczyk ul. Piłsudskiego 2/3, 11-100 Lidzbark Warmiński NIP 7391573062.

8. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych

9. Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Uni Europejskiej, Islandii i Lichtensteinu oraz Norwegi.


X. (Postanowienia końcowe)

Niniejszy regulamin może ulec zmianie, jednak Klient związany jest treścią regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu opublikowania na stronie Sklepu. Zamówienie złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu jest realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu można  zgłoszać na adres mailowy sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Salonem Odzieżowym Urszula a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Salonem Odzieżowym Urszula a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu  art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.02.2015 r.