IX. (Prywatność i poufność)

 

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Salon Odzieżowy Urszula. Urszula Hermanowicz. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez www.salonurszula.pl w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji.

 

  1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

  1. www.salonurszula.pl zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

  1. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez www.salonurszula.pl poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.